ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Àrea d'Urbanisme i Obres Públiques

Planejament derivat
Projecte urbanització PA-SIM2023/1f
03/08/2021 - Projecte d'Urbanització Polígon PA-SIM2023/1f