ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Àrea d'Urbanisme i Obres Públiques

Planejament derivat
Projecte d'Urbanització Parc Nivera II, Subsector 1, Polígon 1
03/07/2018 - Projecte d'Urbanització Parc Nivera II, Subsector 1, Polígon 1