ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Àrea d'Urbanisme i Obres Públiques

Planejament derivat
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PMU10 MIG CAMÍ. POLÍGON I
18/07/2022 - Projecte d'Urbanització del PMU10 Mig Camí