ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Àrea d'Urbanisme i Obres Públiques

Planejament derivat
Projecte de reparcel.lació del Pla de Millora Parc Nivera II, Subsector 1, Polígon 1