ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Àrea d'Urbanisme i Obres Públiques

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
POUM Modificacions puntuals
24/01/2012 - Acord per l'executivitat dels àmbits de planejament afectats per la inundabilitat
04/02/2014 - MP POUM Pla Parcial Temple Sud
02/04/2014 - MP POUM Alineacions PP-JESUS NORD
09/12/2019 - MP POUM PA-CAP2125/2j
29/05/2019 - MP POUM Àmbit PA_SIM2023/1f
09/12/2019 - MP POUM del sistema d'Espais Lliures i equipaments a l'Àmbit del teatre Auditori Felip Pedrell
21/12/2020 - MP POUM. Equipament situat al carrer del Bisbe Serra
06/10/2021 - Modificació puntual POUM Infraestructura de pas sobre el riu Ebre
14/02/2022 - Modificació Puntual POUM. Ajust límit sistema espai lliure i equipament a l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta
16/11/2020 - MP POUM, Àmbit_PM-07 Nova Estació
17/12/2021 - Modificació Puntual POUM, àmbit del SAE Catalunya Sud
07/04/2022 - Modificació Puntual POUM. PA-FER1824/9a, PA-FER1824/9c i PA-FER1824/10d