ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Àrea d'Urbanisme i Obres Públiques

Planejament derivat
Modificació del Pla parcial Temple Sud. Art. 7 Normativa urbanística i pla d'etapes
Modificació del Pla parcial Temple Sud. Art. 7 Normativa urbanística i pla d'etapes