ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Miquel Àngel Albacar Damian

1976

Cs

Càrrecs:

  • Regidor
  • Portaveu del grup municipal Cs

Currículum

Enginyer de Camins Canals i Ports. E.T.S.E.C.C.P.B. - U.P.C. Col·legiat nº19.520 al Col·legi d'Enginyers de Camins Canals i Ports

Enginyer Tècnica d'Obres Públiques E.T.S.E.C.C.P.B. - U.P.C. Col.legiat nº 12.491 al col.legi d'enginyers civils i obres públiques

Programa de Desenvolupament Directiu PDD 2-2010. IESE. Business School. Universitat de Navarra

Màster en Gestió Integral del Aigua. Fundació politècnica de Catalunya – U.P.C

Màster d’Enginyeria i Gestió Portuària. Laboratori enginyeria marítima. E.T.S.E.C.C.P.B. - U.P.C

Màster en Prevenció de Riscos Laborals. Universitat Francisco de Vitoria

Especialista Interuniversitari en Dret Urbanístic. Universitat Rovira i Virgili. Fundació URV.

Administrador únic ALBACAR ENGINYERS SLP

Retribucions

Retribució bruta 2020: 13.656,00€, Règim: Assistències

Retribució bruta 2019: 6.828,00€, Règim: Assistències. A partir del 15 de juny

Declaració d'activitats i béns

Inicial: