ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Josep Rima i Gilabert

ERC-TS-AM

Càrrecs:

  • Regidor

Currículum

Enginyer Industrial per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona, de la Universitat Politècnica de Catalunya

Funcionari Generalitat de Catalunya del cos de titulació superior, enginyeria industrial

Cap de Servei d'Empresa dels Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre del Departament d'Empresa i Coneixement

Retribucions

Retribució bruta 2020: 10.752,00€, Règim: Assistències

Retribució bruta 2019: 5.376,00€, Règim: Assistències. A partir del 15 de juny

Declaració d'activitats i béns

Inicial: