ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Enric Roig Montagut

1961

PSC-CP

Càrrecs:

  • 1r Tinent d'Alcalde (Equip de govern)
  • Portaveu grup Municipal PSC.

Àmbits

Serveis al Territori
Regidories d'Urbanisme. Obres Públiques. Habitatge. Patrimoni

Serveis a les Persones
Regidoria de Cultura

Promoció de la Ciutat
Regidoria de Fires.

Currículum

És arquitecte per l’Escola Tècnica de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Compagina l’activitat d'arquitectura com a professional lliberal, amb el seu treball a l’Administració Pública.

És coordinador de Planificació Econòmica de l’Ajuntament de Tortosa, i entre d’altres responsabilitats com a cap de servei, des de 1989 ha estat director de l’Escola Taller Sant Joan, secretari Executiu de Fira Tortosa i director de la Festa del Renaixement.

També ha desenvolupat tasques en l’àmbit de l’administració de la Generalitat de Catalunya i entre els anys 2004 i 2006 fou director de l’IDECE del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Veí del centre.

Trajectòria política

Director de l'IDECE.
2004-2006

Regidor.
2012-2015

Actualment és secretari d'Organització de l'Agrupació Local del Partit dels Socialistes de Catalunya de Tortosa.
(Actualment)

Retribucions

Retribució bruta 2020: 40.997,13€, Règim: Dedicació. A partir de 4 de febrer.

Retribució bruta 2020: 2.927,00€, Règim: Assistències. Fins al 3 de febrer.

Retribució bruta 2019: 5.950,00€, Règim: Assistències. A partir del 15 de juny

Retribució bruta 2019: 7.310,00€, Règim: Assistències. Fins al 14 de juny

Retribució bruta 2018: 12.864,00€, Règim: Assistències

Retribució bruta 2017: 11.336,00€, Règim: Assistències

Retribució bruta 2016: 12.830,00€, Règim: Assistències

Declaració d'activitats i béns

Inicial: