Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Planificació - Pla d'acció municipal

En aquest apartat us oferim informació dels instruments de planificació de que disposa l'Ajuntament de Tortosa. Podem distingir planificacions de caràcter general i de caràcter sectorial.
 Pla estratègic
 Planificació de caràcter general

 Planificació de caràcter sectorial