ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Informació econòmico financera

Evolució principals indicadors: Període mig de pagament


El període mitjà de pagament són els dies que transcorren des que l'Ajuntament accepta una factura provinent d'un tercer (proveïdors) fins que es realitza el pagament de la mateixa.