ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Transparència

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern preveu quina informació han de publicar les administracions públiques per a coneixement dels ciutadans, com poden demanar els ciutadans informació a les administracions i quines són les regles de bon govern que han de respectar els responsables públics.