Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Ensenyament

Objectius dels PFI-PTT

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI) comporta:

Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i inserció (PFI) i acredita les competències professionals assolides.

Millors possibilitats per a la superació de la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà.

Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció (PFI) per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.

Obtenció d'un certificat de professionalitat que emet l'Administració laboral.

Accés als centres de formació d'adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.