Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Ensenyament

Què són els PFI-PTT?

Els programes de formació i inserció són voluntaris i estan adreçats als joves que compleixin com a mínim 16 anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa, que hagin deixat l'educació secundària obligatòria (ESO) sense obtenir-ne el títol i que, en el moment d'iniciar els programes, no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació.

La finalitat d'aquests programes és proporcionar a aquests joves la possibilitat d'incorporar-se de nou al sistema educatiu per continuar estudis de formació professional. Han de facilitar, també, l'aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d'obtenir una ocupació qualificada i duradora.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs academic (de setembre a juny)

El PTT Tortosa va iniciar-se el 1998 i fins ara l’han cursat més de 600 alumnes. Els PFI permeten realitzar pràctiques laborals en empreses públiques i privades. Amb nosaltres han col.laborat més de setenta empreses del territori i alguns alumnes han participat en projectes europeus.