ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Diversitat cultural

Presentació

La Unitat de Diversitat Cultural forma part de l'Àrea de Serveis a les Persones de l'Ajuntament de Tortosa i es caracteritza per la seva transversalitat a l'hora de treballar amb la resta de departaments de l'Ajuntament. Es tracta d'una unitat molt dinàmica, proactiva i polivalent que aglutina diferents projectes i serveis amb l'objectiu de promoure la convivència i la cohesió social, prevenir i resoldre els possibles conflictes de convivència ciutadana, fomentar la cultura del civisme als espais públics i privats i apropar i facilitar el coneixement mutu, la tolerància i la solidaritat entre els veïns i veïnes de la ciutat de Tortosa, dels seus barris i dels seus pobles.

La Unitat de Diversitat Cultural també és la responsable d'elaborar i dinamitzar el Pla de Ciutadania i Convivència 2012-2015. La seva finalitat és recollir els objectius i les actuacions a seguir per part dels diferents departaments i unitats de l'Ajuntament de Tortosa i de les entitats de caire social i cultural del municipi, tot plegat un full de ruta per donar resposta a la diversitat cultural del municipi de Tortosa.

Aquest Pla, el qual s'està confeccionant en l'actualitat, es troba emmarcat dintre del Pla d'Acció Municipal 2012-2015 d'aquest Ajuntament.

Contacte

Unitat de Diversitat Cultural
Planta baixa de l’Ajuntament de Tortosa
Telèfons de contacte: 662..062.383 - 977.585.800 (Ext. 5808)
Correu electrònic: cllopis@tortosa.cat