ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Borsa de Treball

Auxiliar administratiu/va

Anunci
Bases que han de regir el proc's de selecci' per a la constituci' i funcionament d'una borsa de treball, per a la cobertura de necessitats de personal no permanent, en règim funcionarial inter', de l'escala d'administraci' general, subescala auxiliar, categoria Auxiliar administratiu/va, subgrup de classificaci' professional C2, a l'Ajuntament de Tortosa.

Objecte
L?objecte d'aquesta convocatòria 's el proc's de selecci' per a la constituci' i funcionament d'una borsa de treball, per a la cobertura de les necessitats de personal no permanent, en règim funcionarial inter', de l'escala d'administraci' general, subescala auxiliar, categoria Auxiliar administratiu/va, subgrup de classificaci' professional C2, a l'Ajuntament de Tortosa. El proc's de selecci' es realitzarà pel sistema de concurs oposici' lliure.

Denominació
Auxiliar administratiu/va

Règim jurídic
Funcionarial

Caràcter
Inter'

Escala
Administraci' General

Subescala
Auxiliar

Classe

Grup
C2

Número de places convocades
0

Sistema selectiu
Concurs oposici' lliure

Requisits
D'acord amb el que disposen les bases de la convocatòria.

Presentació de sol·licituds
Segons convocatòria

Data inici presentació
6/5/2023

Data fi presentació
29/5/2023

Drets examen
15,75 EUR

Documentació

Resultats