ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Borsa de Treball

Auxiliar administratiu/va

Anunci
Bases que han de regir el procés de selecció per a la constitució i funcionament d’una borsa de treball, per a la cobertura de necessitats de personal no permanent, en règim funcionarial interí, de l'escala d'administració general, subescala auxiliar, categoria Auxiliar administratiu/va, subgrup de classificació professional C2, a l’Ajuntament de Tortosa.

Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria és el procés de selecció per a la constitució i funcionament d’una borsa de treball, per a la cobertura de les necessitats de personal no permanent, en règim funcionarial interí, de l’escala d’administració general, subescala auxiliar, categoria Auxiliar administratiu/va, subgrup de classificació professional C2, a l’Ajuntament de Tortosa. El procés de selecció es realitzarà pel sistema de concurs oposició lliure.

Denominació
Auxiliar administratiu/va

Règim jurídic
Funcionarial

Caràcter
Interí

Escala
Administració General

Subescala
Auxiliar

Classe

Grup
C2

Número de places convocades
0

Sistema selectiu
Concurs oposició lliure

Requisits
D'acord amb el que disposen les bases de la convocatòria.

Presentació de sol·licituds
Segons convocatòria

Data inici presentació
2/11/2022

Data fi presentació
21/11/2022

Drets examen
15,75 EUR

Documentació

Resultats