ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Borsa de Treball

Monitor/a del CFO

Anunci
Bases que han de regir el procés de selecció per a la constitució i funcionament d’una borsa de personal laboral temporal no permanent, en la categoria professional de Monitor/a del CFO, subgrup C1.

Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria és el procés de selecció per a la constitució i funcionament d’una borsa de treball de personal laboral temporal, per a la cobertura de les necessitats de personal no permanent, en la categoria professional de Monitor/a del CFO, amb subgrup de classificació professional C1, a l’Ajuntament de Tortosa. El procés de selecció es realitzarà pel sistema de concurs oposició lliure.

Denominació
Monitor/a del CFO

Règim jurídic
Laboral

Caràcter
Temporal

Escala

Subescala

Classe

Grup
C1

Número de places convocades
0

Sistema selectiu
Concurs oposició lliure

Requisits
D'acord amb el que disposen les bases de la convocatòria.

Presentació de sol·licituds
Segons convocatòria

Data inici presentació
24/11/2021

Data fi presentació
22/12/2021

Drets examen
20,95 EUR

Documentació

Resultats