ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Àrea d'Acció Social

Monografia comunitària de Tortosa

Monografia comunitària de TortosaPer la millora de la convivència i de la cohesió social, és una eina que ens permet tenir un coneixement bàsic, global i compartit, de com vivim i com volem viure a la nostra ciutat. A partir del qual poder continuar en el treball conjunt i compartit per definir l'estat de la qüestió i una programació comunitària.

La Monografia comunitària, «la foto d'avui» sobre l'estat de la convivència i la cohesió social a Tortosa consta de dues parts importants: un primer resultat objectiu del coneixement existent sobre el tema a la ciutat —més aviat quantitatiu. I, també, una segona part amb la incorporació d'un coneixement subjectiu —de caire més qualitatiu— que recull les opinions, les percepcions i les valoracions sobre l'estat de la convivència a Tortosa del punt de vista de recursos tècnics, ciutadania i representants polítics.

La Monografia comunitària, s'inscriu en el marc del Projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural que impulsa l'Obra Social “la Caixa” en l'àmbit estatal. A Tortosa aquesta iniciativa es promoguda per la Xarxa per la Convivència, l'Espai Tècnic de Relació Ciutat de Tortosa, l'entitat ACISI i l'Ajuntament.