ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Àrea d'Acció Social

Consell Municipal de la gent gran

Consell Municipal de la gent gran

El Consell Municipal de la Gent Gran de Tortosa es va crear l'any 1984. És un organisme consultiu i de treball que depèn de l'Àrea d'acció social de l'Ajuntament de Tortosa.

El Consell es reuneix , com a mínim sis cops a l'any , cada dos mesos. Formen part del Consell totes les associacions i residències de gent gran del Municipi. Cada entitat té dos representants que acudeixen a les reunions organitzades pel Consell.

Actualment, hi són representats 8 casals de jubilats de Tortosa i l'Entitat Municipal Descentralitzada de Jesús, pedanies i 2 residencies de gent gran.

A les reunions es coordinen, programen i organitzen iniciatives de caràcter cultural, recreatiu i assistencial de manera que es pugui arribar al major nombre de jubilats possible. Col·laborem amb altres associacions. Es debaten temes de l'interès d'aquest col·lectiu. Informen de tot tipus de temes que els puguin interessar. Recollim les demandes del col·lectiu, per a la millora de la nostra Ciutat i les traslladem al departament corresponent de l'Ajuntament.