ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Àrea d'Acció Social

Polítiques de dones

ATENPRO (Servei telefònic d'atenció i protecció)

Què és?

És una modalitat de servei que, amb la tecnologia adequada, ofereix a les víctimes de violència de gènere que compten amb una ordre d’allunyament, una atenció immediata i a distància, assegurant una resposta ràpida a les eventualitats que els puguin sobrevenir, les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i sigui quin sigui el lloc on es trobin.

El servei es basa en la utilització de tecnologies de comunicació telefònica mòbil i de telelocalització. Permet que les dones en risc de patir violència de gènere puguin entrar en contacte, davant de situacions d'emergència, amb un Centre ateses per personal específicament preparat per donar resposta adequada a la crisi plantejada, bé per elles mateixes o mobilitzant altres recursos humans i materials, propis de la usuària o existents a la comunitat. El contacte amb el Centre d'Atenció ha de poder establir-se en tot moment i des de qualsevol lloc, tan sols prement un botó i en la modalitat de “mans lliures”.

El servei no ha de limitar-se a atendre demandes que ocasionalment puguin plantejar les víctimes de violència de gènere que en són usuàries, sinó que també ha de preveurer actuacions programades de caràcter preventiu.

Requisits d'accés

Podran sol·licitar aquest servei les víctimes de violència de gènere que compleixin les condicions següents:
  • No conviure amb la persona o persones que les han sotmès a maltractament.
  • Comptar amb una ordre de protecció o mesura d'allunyament vigent, sempre que l'autoritat judicial que l'emeti no consideri contraproduent aquest servei per a la seguretat de la usuària.
  • Participar en els programes d'atenció especialitzada per a víctimes de violència de gènere existents al seu territori autonòmic.
  • També es valoraran altres qüestions com el nivell de risc i les circumstàncies personals de la sol·licitant.
Com accedir-hi?

Mitjançant els serveis bàsics d'atenció social o el Servei d'Informació i Atenció a les Dones.

On som?

C. Montcada, 23 ( adreça nova Plaça dels Dolors )