ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Àrea d'Acció Social

Família i infància

Servei tècnic de punt de trobada

Què és?

És un recurs destinat a atendre i prevenir, en un lloc neutral i transitori i en presència de personal qualificat, la problemàtica que sorgeix en els processos de conflictivitat familiar, i en concret, en el compliment del règim de visites de fills i filles establert per als supòsits de separació o divorci dels progenitors o per als supòsits d'exercici de la tutela per part de l'Administració pública, amb la finalitat d'assegurar la protecció dels menors.

Qui pot accedir-hi?

Famílies en processos de separació o divorci conflictiu que precisen un espai neutral per el compliment del règim de visites per als seus fills i filles, i, en determinats casos d'exercici de la tutela dels infants per part de l'Administració Pública.

L'accés al servi l'estableix la Llei 5/2008 de 24 d'abril i per l'ordenament jurídic vigent.