ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Àrea d'Acció Social

Suport a l'autonomia personal

Banc d'ajudes tècniques

Servei adreçat a donar suport a les persones en situació de dependència que engloba tant l'assessorament tècnic ( mitjançant la valoració de terapeutes ocupacionals) com la cessió o el lloguer de materials d'ajut tècnic ( com ara grues per mobilitzar malalts, llits articulats, etc.) no cobert per les administracions autonòmiques.

Requisits: Persones empadronades a la ciutat de Tortosa, que disposin de resolució de grau i nivell de dependència.

Com sol·licitar-ho: Adreçant-se al personal referent dels serveis bàsics d'atenció social.