ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Àrea d'Acció Social

Suport a l'autonomia personal

Servei de Teleassistència

La teleassistència constitueix una modalitat de servei d'atenció domiciliària, el qual, amb la tecnologia adequada, ofereix a l'usuari una atenció permanent, assegurant una resposta ràpida a les eventualitats que puguin sorgir dins del domicili.

El servei es presta durant les 24 hores del dia mitjançant línia telefònica i un equipament de comunicacions i informàtic.

Requisits d'accés: Els mateixos que al servei d'atenció domiciliària.