ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Àrea d'Acció Social

Suport a les necessitats bàsiques

Ajuts d'urgència social

Aquests ajuts, s'adrecen a pal·liar les necessitats bàsiques de les persones que es troben en situació de necessitat, com ara l'alimentació, farmàcia, ajuts protètics i d'altres ajuts, sempre prèvia valoració econòmica i social i fins a exhaurir la partida pressupostària consignada per la corporació municipal.