ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Àrea d'Acció Social

Serveis bàsics d'atenció social

Qui hi pot accedir?

Tothom té dret als serveis socials en condicions d'igualtat, equitat i justícia redristributiva ; no obstant això, l'accés es pot condicionar al fet que els usuaris/es compleixin determinats requisits o paguin una contraprestació econòmica per assegurar la corresponsabilitat entre els usuaris i les administracions públiques.