Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Àrea d'Acció Social

Serveis bàsics d'atenció social

Què son?

Els serveis bàsics d'atenció social són un conjunt de serveis adreçats a persones, famílies i grups que pretenen ajudar-los a trobar solucions a les dificultats socials que poden tenir de manera temporal o permanent, així com a prevenir les situacions de risc que se'n deriven.

Són el punt d’accés immediat al primer nivell del sistema català de serveis socials, el més proper a l’usuari i als àmbits familiar i social.