Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Josep Rima i Gilabert

ERC-TS-AM

Càrrecs:

  • Regidor

Declaració d'activitats i béns

Inicial: