Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Xavier Faura i Sanmartin

ERC-TS-AM

Càrrecs:

  • Regidor
  • Portaveu del grup municipal ERC

Declaració d'activitats i béns

Inicial: