Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Fernando Saporta i Cano

Junts per Tortosa

Càrrecs:

  • 1r Tinent d'Alcalde

Àmbits

Serveis Centrals
Regidories d'Hisenda. Personal

Serveis a les Persones
Regidoria de SAC i Activitats Reglades.

Espai Públic
Regidories de Seguretat. Mobilitat.