Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Maria Jesús Viña i Ariño

1968

ERC-TS-AM

Càrrecs:

  • Regidora

Currículum

Llicenciada en ciències econòmiques i empresarials.

Assessora empresarial.

Trajectòria política

Militant d'ERC des del 1990
1990-Actualment

Retribucions

Retribució bruta 2019: Es publicarà al finalitzar l'any, Règim: Assistències

Retribució bruta 2018: 26.594,00€, Règim: Assistències

Retribució bruta 2017: 18.396,00€, Règim: Assistències

Retribució bruta 2016: 17.706,00€, Règim: Assistències

Declaració d'activitats i béns

Inicial: