ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ayuntamiento de Tortosa
Traducción

Nota de prensa

Publicada el 29/11/2016
L'alcalde de Tortosa presenta en Audiència pública el pressupost i ordenances municipals de 2017

L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, va adreçar-se ahir al vespre a la ciutadania en Audiència pública per explicar al detall el pressupost i les ordenances fiscals de 2017, d'acord amb allò que disposa el Reglament de Participació Ciutadana. En un acte a la sala petita del Teatre Auditori Felip Pedrell, vora un centenar de persones, entre les quals membres de la Corporació municipal, directors de serveis territorials i representants dels col'lectius veïnals i del món de l'empresa, van escoltar les explicacions de l'alcalde.Bel va posar en context la prestació dels serveis públics municipals, per saber com es financen i a què es destinen els impostos de la ciutadania, al temps que va explicar com s'organitza l'Ajuntament de Tortosa, quines competències exerceix i com s'elabora el pressupost. Va dedicar un capítol sencer a la política fiscal del seu govern, que resumí en l'assoliment com a objectiu "la consecució de recursos suficients per a la prestació de serveis públics amb la màxima equitat tributària i sense hipotecar governs ni generacions futures". La política fiscal del govern de Tortosa s'ha basat en els últims anys en la congelació/reducció de tipus i taxes, introducció de bonificacions socials i de copagament, en la lluita contra el frau tot emprant el recurs de l'endeutament "amb seny". L'alcalde va oferir algunes dades comparatives sobre determinats tributs, com la taxa d'escombraries, que durant el període 1999-2007 va pujar un 118 per cent, mentre que en els mandats compresos entre 2007 i 2017 ha pujat un 5,95%. Un cas semblant el tenim amb l'IBI, amb un increment acumulat del 84% en el primer període i del 10% en els últims anys. La plusvàlua, l'impost de circulació i l'IAE responen a situacions semblants.Pel que fa al pressupost, l'alcalde va recordar la lleugera millora dels ingressos corrents (+0,44%), malgrat disminuir la pressió fiscal, al temps que les subvencions finalistes de corrent segueixen baixant evidenciant la situació d'ofec financer de la Generalitat. Quant a despeses, s'ha millorat l'eficiència en la prestació dels serveis públics, es continuen incrementant les aportacions a les entitats socials, s'aposta per la promoció de la ciutat i es preveu la renovació de contractes de neteja viària, residus i neteja d'edificis municipals, que junt a l'esforç en manteniment ha de contribuir a una millora de la via pública. L'alcalde va recordar l'important esforç de reducció de despesa d'interessos (27%), fruit de la continuació de la política d'amortitzacions. Les transferències corrents a les EMD continuen millorant, augmentant un 46% des de 2012.A mode de conclusió, l'alcalde va qualificar el pressupost de realista i que escolta i atén la realitat municipal, aposta per la qualitat dels serveis públics i obre la porta a encetar una nova etapa per emprendre actuacions d'inversió més significatives. Uns comptes municipals que, segons Bel, estan fonamentats en un marc pressupostari "sòlid i rigorós" i en una política fiscal "seriosa i justa", que permet no incrementar la pressió fiscal, millorar l'equitat tributària, reduir el deute financer en 2 milions d'euros, situar la radio d'endeutament en el 65,26% a 31/12/2017, aconseguir un període mitjà de pagament a proveïdors de 38,53 dies, permetre créixer en inversió i, finalment, no hipotecar ni governs futurs ni generacions futures.Després de la conferència, d'una hora i vint minuts de durada, el públic va intervenir amb qüestions relacionades amb l'incivisme, la distribució del pressupost, la situació de la via pública i la demanda d'un espai per a la gent gran al barri del Temple, aspecte aquest últim sobre el qual l'alcalde va reiterar que el govern municipal està treballant en la mateixa línia que s'ha fet en altres barris de la ciutat.