ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ayuntamiento de Tortosa
Traducción

Nota de prensa

Publicada el 14/12/2021
Tortosa presenta un pressupost per al 2022 per a atendre les necessitats socials i rellançar l'economia postpandèmia
L'alcaldessa adverteix que sense els nous comptes caldria reduir o deixar de prestar alguns serveis a la ciutadania pels majors costos en els subministraments
L'Ajuntament de Tortosa preveu un pressupost per a l'exercici 2022 de 75,8 M€ per al conjunt del grup municipal, dels quals 35,8 M€ corresponen a l'Ajuntament. Això representa un increment de més de 5,3 M€ repartits en els diferents ens municipals, que principalment van a parar a GESAT i Tortosa Salut, amb 4,6 M€ d'augment, per al funcionament de l'hospital de la Santa Creu i la Clínica Terres de l'Ebre. D'esta manera, l'Ajuntament reforça l'aposta per la sanitat pública de titularitat municipal, en un moment encara marcat per la situació de pandèmia.

L'alcaldessa, Meritxell Roigé, ha detallat que estos increments són possibles sense haver apujat els impostos i també sense haver de concertar cap nou préstec. En este sentit, ha destacat que es preveu una incorporació extraordinària d'ingressos, de 3,8 M€. Es tracta, d'una banda, dels recursos procedents de l'increment del 13% en la participació dels tributs de l'Estat i, també, d'un major ingrés pels impostos i taxes d'obres derivats de les noves activitats econòmiques generades durant els últims anys a la ciutat. Uns ingressos, ha afegit l'alcaldessa, que per poder-los posar a disposició de la ciutadania cal haver aprovat el pressupost ja que la normativa no permet fer-ho amb una modificació pressupostària.

Roigé ha recordat que el pressupost vigent actualment correspon al que es va aprovar al 2019, i que posteriorment es va adaptar amb dos modificacions pressupostàries que van tirar endavant amb les abstencions dels grups municipals d'ERC i Ciutadans: "ens cal actualitzar el pressupost perquè la situació que vivíem al 2019 no té res a veure amb la que tenim al 2022. Per això diem que és un pressupost tècnic, perquè actualitzem les partides al moment present, no incloem grans obres ni projectes a l'apartat d'inversions, i no generem cap nou préstec. En estos tres anys s'han produït augments constants de l'IPC, del preu de serveis bàsics com l'electricitat, o una pandèmia sanitària que ha tingut efectes a nivell social i econòmic", ha remarcat l'alcaldessa. Davant de tot això, Meritxell Roigé ha alertat que, en el cas que el pressupost no puga ser aprovat, es generaria la necessitat de tornar a prendre com a referència el pressupost del 2019 i a haver d'atendre en primer lloc a les obligacions inajornables, com el pagament de nòmines (que també s'han vist incrementades per l'Estat) o contractes de subministraments de serveis bàsics, com els residus o l'electricitat, costos que s'han disparat recentment per l'augment de tarifes. "En esta situació, caldria reduir altres despeses i deixar de prestar alguns serveis previstos. Per tant, un vot contrari a este pressupost, a qui perjudicaria no és a l'alcaldessa ni al govern, sinó a la ciutadania de Tortosa", ha insistit.

Roigé ha recordat que el pressupost concentra tot el capítol d'inversions en actuacions de millora de la via pública: 500.000 euros per a la millora de voreres, camins, asfaltaments, enllumenat... 125.000 euros per a una partida específica per seguir eliminant les barreres arquitectòniques, o 250.000 euros per als pressupostos participatius, que incrementen un 25%. A més, es dupliquen les aportacions per a la millora de la senyalització viària, i la redacció d'un nou Pla de mobilitat sostenible i segura.

Al mateix temps, també creix de manera molt destacada l'aportació en despesa social (27,8%), les aportacions a les entitats socials (40%), l'atenció domiciliària (42%) i les urgències socials (32%). "Mai abans, Tortosa havia destinat tants recursos per a les persones que més ho necessiten ni per a les entitats socials, amb les quals treballem de manera conjunta per atendre les necessitats de la ciutadania", ha subratllat Roigé.

El pressupost també vol potenciar la sortida de la crisi provocada per la pandèmia amb diverses iniciatives per a reactivar i promocionar l'economia: d'una banda, amb la repetició dels Bons Tortosa, amb una dotació de 400.000 euros. De l'altra, amb la celebració de la 25a Festa del Renaixement i també amb un augment notable (del 51,5%) de l'àmbit cultural, per continuar l'impuls que ha suposat l'any de la Capital de la Cultura Catalana i amb coincidint amb la celebració de l'Any Pedrell, entre d'altres.

D'altra banda, també s'incrementa en un 25% els ajuts per a la rehabilitació d'immobles al centre històric. I es crea una línia de subvencions per a la retirada d'elements de fibrociment a tot el municipi, dins dels eixos que configuren els Objectius de Desenvolupament Sostenible Tortosa 2030.

L'alcaldessa ha marcat novament els esports com una de les apostes municipals, amb un increment de subvencions a entitats del 40%, un reforç per al manteniment de tots els equipaments esportius municipals, i ha avançat que el pressupost reserva dotació per a la redacció del projecte de la nova pista d'atletisme, una vegada l'Ajuntament haja pogut expropiar els terrenys situats a Jesús. Així mateix, es preveu la redacció del projecte de remodelació de l'avinguda de la Generalitat, que s'unirà a la redacció dels projectes de la plaça d'Alfons XII i al de la rambla Catalunya, ja en marxa.

A més, centra una de les apostes en la descentralització, amb un 20% més d'aportacions a les EMD i pobles. Això fa que la previsió és que Jesús puga incorporar 185.000 euros addicionals als que ja percebia, o que Campredó en reba 68.000 euros més, en aplicació del nou conveni subscrit entre l'Ajuntament i les EMD.

Finalment, els comptes preveuen seguir reduint l'endeutament amb una amortització de 3.785.000 euros, amb la qual cosa la liquidació prevista al final del 2022 suposarà una ràtio d'endeutament del 53,68%, "la més baixa dels últims 10 anys", ha remarcat l'alcaldessa.

De la seua banda, el primer tinent d'alcalde, Enric Roig, ha subratllat l'aposta per les persones que fa el nou pressupost, així com l'impuls per a la reactivació econòmica: "a diferència del que va passar al 2007, ara a Tortosa tenim un bon moment per al rellançament de l'economia, i cal treballar en este sentit. No podem desaprofitar esta oportunitat per a millorar les condicions de vida i oferir uns millors serveis a la ciutadania", ha apuntat.

En este sentit, han assenyalat que dimecres està previst que la comissió de Serveis Centrals dictamine el pressupost, i han refermat la voluntat d'establir acords "fins al mateix dia del ple" amb la resta de grups municipals perquè faciliten l'aprovació dels comptes.