ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ayuntamiento de Tortosa
Traducción

Borsa de Trabajo

 • Procés de selecció borsa de treball Coordinador/a del Pla Educatiu d'Entorn, règim funcionarial interí, subgrup A2
 • Procés de selecció borsa de treball Tècnic/a d'Acollida, rèfim funcionarial interí, subgrup A2
 • Auxiliars Espai de cura
 • Tècnic/a persones dependents
 • Auxiliar de geriatria
 • Oficial 1a construcció
 • Borsa Tècnics A2 programes
 • Procés selecció borsa treball Administratiu/va, règim funcionarial interí, subgrup C1, 2024.
 • Procés selecció borsa treball Auxiliar administratiu/va, règim funcionarial interí, subgrup C2, 2024.
 • 2n procés de selecció d'UNA plaça amb la categoria de Tècnic/a Mitjà/na d'Administració General, subgrup de classificació professional A2
 • 2n procés de selecció d'UNA plaça amb la categoria de Tècnic/a Superior d'Administració General, subgrup de classificació professional A1
 • 2n Procés selecció borsa treballa Tècnic/a d'Enginyeria règim funcionarial interí, subgrup A2, 2023.
 • EOT Procés selecció UNA plaça Tècnic/a de Joventut, subgrup A2, règim laboral fix
 • EOT Procés selecció UNA plaça Diplomat/da, subgrup A2, règim laboral fix
 • EOT Procés selecció DUES places Auxiliar administratiu/va, subgrup C2, règim laboral fix
 • EOT Procés selecció QUATRE places Conserge d'ensenyament, subgrup C2, règim laboral fix
 • EOT Procés selecció QUATRE places Titulat/da superior, subgrup A1, règim laboral fix
 • EOT Procés selecció D'UNA plaça de Conserge, subgrup AP, règim laboral fix
 • EOT Procés selecció QUATRE places Operari/a, subgrup AP, règim laboral fix
 • EOT Procés selecció DUES places Oficial 2a, subgrup C2, règim laboral fix
 • EOT Procés selecció UNA plaça Educador/a, subgrup A2, regim laboral fix
 • EOT Procés selecció UNA plaça Operari/a, subgrup AP, règim laboral fix
 • EOT Procés selecció UNA plaça Oficial 2a, subgrup C2, règim laboral fix
 • EOT Procés selecció TRES places d'Oficial 1a, subgrup C2, règim laboral fix
 • EOT Procés selecció UNA plaça Auxiliar Administratiu/va, subgrup C2, règim funcionarial de carrera
 • EOT Procés selecció UNA plaça Arquitecte/a, subgrup A1, règim funcionarial de carrera
 • EOT Procés selecció UNA plaça Arquitecte/a tècnic/a, subgrup A2, règim funcionarial de carrera
 • Procés selecció Tècnic/a d'Informàtica, règim funcionarial de carrera, subgrup A2