ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ayuntamiento de Tortosa
Traducción

Borsa de Trabajo

 • Borses Tècnics/ques A2
 • Borsa Tècnic/a de suport a l'ocupació juvenil
 • 2n procés de selecció d'UNA plaça amb la categoria de Tècnic/a Mitjà/na d'Administració General, subgrup de classificació professional A2
 • 2n procés de selecció d'UNA plaça amb la categoria de Tècnic/a Superior d'Administració General, subgrup de classificació professional A1
 • Procés selecció DOS agents Policia local, règim funcionarial de carrera, subgrup C1
 • Procés de selecció per a la cobertura transitòria, en règim funcionarial interí, d’UNA plaça de Secretari/a, amb subgrup de classificació professional A1, amb constitució de borsa de reposició.
 • 2n Procés selecció borsa treballa Tècnic/a d'Enginyeria règim funcionarial interí, subgrup A2, 2023.
 • 3r Procés selecció borsa treball Tècnic/a de Recursos Humans, règim funcionarial interí, subgrup A2, 2023.
 • Procés de selecció UNA plaça Auxiliar de Turisme, subgrup C2, règim laboral fix.
 • Procés selecció borsa treball Auxiliar administratiu/va, règim funcionarial interí, subgrup C2, 2023
 • EOT Procés selecció UNA plaça Tècnic/a de desenvolupament de turisme
 • EOT Procés selecció UNA plaça Tècnic/a de Joventut, subgrup A2, règim laboral fix
 • EOT Procés selecció UNA plaça Diplomat/da, subgrup A2, règim laboral fix
 • EOT Procés selecció DUES places Auxiliar administratiu/va, subgrup C2, règim laboral fix
 • EOT Procés selecció QUATRE places Conserge d'ensenyament, subgrup C2, règim laboral fix
 • EOT Procés selecció UNA plaça Monitor/a de música, subgrup C2, règim laboral fix
 • EOT Procés selecció VUIT places Professor/a de música, subgrup A1, règim laboral fix
 • EOT Procés selecció QUATRE places Titulat/da superior, subgrup A1, règim laboral fix
 • EOT Procés selecció CINC places Diplomat/da en Treball Social, subgrup A2, règim laboral fix
 • EOT Procés selecció SIS places Educador/a, subgrup A2, règim laboral fix
 • EOT Procés selecció UNA plaça Coordinador/a SIAD, subgrup A2, règim laboral fix
 • EOT Procés selecció UNA plaçá Advocat/da, subgrup A1, règim laboral fix
 • EOT Procés selecció UNA plaça Psicòleg/a, subgrup A1, règim laboral fix
 • EOT Procés selecció UNA plaça Tècnic/a d'inserció laboral
 • EOT Procés selecció UNA plaça Cap d'estudis del CFO, subgrup C1, règim laboral fix
 • EOT Procés selecció UNA plaça Administratiu/va, subgrup C1, règim laboral fix
 • EOT Procés selecció UNA plaça Coordinador/a ocupacional, subgrup A1, règim laboral fix
 • EOT Procés selecció DUES places Auxiliar de Turisme, subgrup C2, règim laboral fix
 • EOT Procés selecció UNA plaça Auxiliar de Comunicació, subgrup C2, règim laboral fix
 • EOT Procés selecció D'UNA plaça de Conserge, subgrup AP, règim laboral fix
 • EOT Procés selecció QUATRE places Operari/a, subgrup AP, règim laboral fix
 • EOT Procés selecció DUES places Oficial 2a, subgrup C2, règim laboral fix
 • EOT Procés selecció TRES places d'Oficial 1a, subgrup C2, règim laboral fix
 • EOT Procés selecció UNA plaça Educador/a, subgrup A2, regim laboral fix
 • EOT Procés selecció UNA plaça Operari/a, subgrup AP, règim laboral fix
 • EOT Procés selecció UNA plaça Oficial 2a, subgrup C2, règim laboral fix
 • EOT Procés selecció TRES places d'Oficial 1a, subgrup C2, règim laboral fix
 • EOT Procés selecció UNA plaça Auxiliar Administratiu/va, subgrup C2, règim funcionarial de carrera
 • EOT Procés selecció CINC places d'Auxiliar Administratiu/va, subgrup C2, règim funcionarial de carrera
 • EOT Procés selecció UNA plaça Subaltern/a, subgrup AP, règim funcionarial de carrera
 • EOT Procés selecció UNA plaça Arquitecte/a, subgrup A1, règim funcionarial de carrera
 • EOT Procés selecció UNA plaça Arquitecte/a tècnic/a, subgrup A2, règim funcionarial de carrera
 • Procés selecció UNA plaça Tècnic/a Mitjà/na de Polítiques Migratòries, subgrup A2, règim laboral fix
 • Procés selecció Tècnic/a d'Informàtica, règim funcionarial de carrera, subgrup A2