Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Informació Habitatge Tortosa

L'Ajuntament de Tortosa amb el suport de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, ofereix un servei per millorar l'accés a l'habitatge i la rehabilitació dels edificis a la ciutat, a través de l'Oficina Local d'Habitatge. Mitjançant aquest servei, la ciutadania pot informar-se sobre la normativa existent i tramitar els ajuts disponibles.

Per atenció presencial és imprescindible sol.licitar cita prèvia.