ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ayuntamiento de Tortosa
Traducción

Serveis i Equipaments

Equipaments
Presentació

Un equipament és qualsevol espai, terreny, solar, edifici o part d'un edifici, vinculat a un conjunt d'activitats humanes d'interès públic, social o comunitari necessàries per al correcte funcionament d'un municipi.

Atenen al seu us, referent al servei de la població, els equipaments poden ser de tipus docent, esportiu, cultural, sanitari, assistencials o de serveis tècnics.

Tortosa disposa d'una xarxa d'equipaments distribuïts per tota la ciutat que alberguen una variada programació de serveis i activitats per a diferents col·lectius. Aquests equipaments estan gestionats per serveis municipals o d'altres administracions, o en el seu cas per empreses públiques o concessions.