ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Nota de premsa

Publicat el 28/12/2017
Menys deute, més equitat tributària, millors serveis públics i capacitat inversora, principals fites destacades per Ferran Bel en l'audiència publica
L'alcalde de Tortosa explica davant la ciutadania el pressupost i les ordenances fiscals de 2018 i posa en perspectiva els seus més de 10 anys a l'alcaldia

La tercera audiència pública de l'alcalde de Tortosa, en virtut d'allò que diposa el Reglament de Participació Ciutadana, va servir ahir al vespre per posar negre sobre blanc els comptes municipals per a 2018. Un repàs exhaustiu al pressupost i a les ordenances fiscals de l'exercici entrant van servir a l'alcalde per dibuixar davant del públic assistent quin és l'escenari actual de Tortosa, i quin era el punt de partida quan va prendre possessió de l'alcaldia, per primera vegada, l'any 2007. Desvetllada fa setmanes la incògnita que Bel no acabarà el mandat, l'alcalde va aprofitar la seva compareixença per explicar quina ha estat la seva fòrmula per reduir l'elevat endeutament de l'Ajuntament, aconseguir al mateix temps més ingressos, sense incrementar la pressió fiscal a la ciutadania, mantenir i millorar la qualitat en la prestació dels serveis públics, i continuant fent inversió pública. I tot plegat en uns anys de greu crisi econòmica i financera.L'alcalde va explicar novament com s'estructura l'Ajuntament a nivell organitzatiu i quina és la mecànica de funcionament del pressupost municipal. En política fiscal, Bel va recordar que l'objectiu sempre ha estat "aconseguir recursos suficients per a la prestació de serveis públics amb la màxima equitat tributària, sense que això impliqui hipotecar governs ni generacions futures". Entre les mesures per assolir aquests objectius destaca la congelació i reducció de tributs, com la taxa d'escombraries, que ja acumula un -13% en 5 anys, xifra que va contraposar a l'increment del 118,8 per cent del període 1999/2007. També les bonificacions socials, que s'han anant implementant durant els anys més durs de la crisi i han continuat després, així com la introducció del copagament per a les rendes més altes, les accions de lluita contra el frau i, en l'àmbit del pressupost, mantenint la màxima que l'endeutament s'ha de fer "amb seny".Ferran Bel va recordar algunes de les principals inversions previstes per a 2018, entre les quals al capdamunt se situa la nova piscina i complex d'aigües, les obres de la qual ja permeten endevinar la magnitud del projecte. Altres inversions que va descatar són la construcció de la nova unitat d'hemodiàlisi de l'Hospital de la Santa Creu de Jesús, que es preveu tenir operativa a partir de l'estiu vinent, la propera licitació del projecte de nou espai públic sobre les troballes arqueològiques de davant la Catedral, o la rehabilitació de les façanes de la plaça de l'Ajuntament. També va recordar l'aposta, amb un increment de partida, dels Pressupostos Participatius.De cara al nou exercici, l'alcalde va descatar el fet que s'alliberen importants recursos econòmics, que abans es destinaven a atendre interessos i amortitzacions de préstecs, i que ara es poden dedicar a millorar la qualitat dels serveis públics, a promoció de la ciutat, a mantenir i incrementar les polítiques socials i a consolidar una nova etapa amb major capacitat inversora. Tot plegat "es fonamenta en un marc pressupostari estable i rigorós i en una política fiscal seriosa i justa", que permet continuar sense incrementar la pressió tributària, millorar l'equitat lluitant contra el frau, fer una nova reducció del deute financer, situar la ràtio d'endeutament en el 61,63% a 31/12/2018, aconseguir un període mitjà de pagament a proveïdors de 27,91 dies i, "el més imporant, sense hipotecar proper governs ni a les generacions que vindran".