ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Agermanaments de la ciutat

Presentació

Els agermanaments consisteixen en la decisió adoptada per dos municipis de comú acord per mantenir unes relacions estretes, de naturalesa amistosa i caràcter permanent, orientats a un mutu coneixement i a la realització d'un conjunt d'activitats que interessen a ambdues ciutats.

Els agermanaments van sorgir després de la Segona Guerra Mundial. Els enfrontaments entre països d'Europa van motivar el naixement d'aquesta iniciativa singular: el que havien destruït els estats i un conflicte internacional podien unir-ho les ciutats i els que hi viuen a través de la comprensió i la reconciliació.

Més tard, i lligat al procés d'integració europeu, la Unió Europea potencià els agermanaments amb l'objectiu de crear nous vincles, o de reforçar els ja existents, i fomentà l'intercanvi entre ciutadans de municipis agermanats o la celebració de col.loquis i reunions, entre altres.

Avui, Tortosa està agermanada amb Avinyó (França), Alcanyís (Espanya), Vercelli (Itàlia), Le Puy en Velay (França), Tartous (Síria)