ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Borsa de Treball

Auxiliar de Turisme

Anunci
Bases que han de regir el procés de selecció per a la cobertura, en règim laboral fix, d’UNA plaça de la categoria professional d’Auxiliar de Turisme, amb subgrup de classificació professional C2, a l’Ajuntament de Tortosa.

Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria és el procés de selecció el procés de selecció per a la cobertura, en règim laboral fix, d’UNA plaça de la categoria professional d’Auxiliar de Turisme, amb subgrup de classificació professional C2, a l’Ajuntament de Tortosa. El procés de selecció es realitzarà pel sistema de concurs oposició lliure.

Denominació
Auxiliar de Turisme

Règim jurídic
Laboral

Caràcter
Fix

Escala

Subescala

Classe

Grup
C2

Número de places convocades
1

Sistema selectiu
Concurs oposició lliure

Requisits
D'acord amb el que disposen les bases de la convocatòria.

Presentació de sol·licituds

Data inici presentació
16/6/2023

Data fi presentació
24/07/2023

Drets examen
20,95 EUR.

Documentació

Resultats