ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Borsa de Treball

Oficial 1a

Anunci
Bases que han de regir el procés de selecció per a la constitució i funcionament d’una borsa de treball de personal laboral temporal, per a la cobertura de les necessitats de personal no permanent, en la categoria professional d’Oficial 1a, amb subgrup de classificació professional C2, per a integrar l’equip humà que ha de desenvolupar la prestació del manteniment i conservació d’edificis, equipaments, instal•lacions i via pública municipals, a l’Ajuntament de Tortosa.

Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria és el procés de selecció per a la constitució i funcionament d’una borsa de treball de personal laboral temporal, per a la cobertura de les necessitats de personal no permanent, en la categoria professional d’Oficial 1a, amb subgrup de classificació professional C2, per a integrar l’equip humà que ha de desenvolupar la prestació del manteniment i conservació d’edificis, equipaments, instal•lacions i via pública municipals, a l’Ajuntament de Tortosa. El procés de selecció es realitzarà pel sistema de concurs oposició lliure.

Denominació
Oficial 1a

Règim jurídic
Laboral

Caràcter
Temporal

Escala

Subescala

Classe

Grup
C2

Número de places convocades
0

Sistema selectiu
Concurs oposició lliure

Requisits
D'acord amb el que disposen les bases de la convocatòria.

Presentació de sol·licituds
Segons convocatòria

Data inici presentació
17/11/2022

Data fi presentació
7/12/2022

Drets examen
15,75 EUR

Documentació

Resultats