ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Borsa de Treball

Coordinador/a del Pla Educatiu d'Entorn

Anunci
Bases que han de regir el procés de selecció, per a la constitució i funcionament d'una borsa de treball de personal laboral temporal, no permanent, en la categoria professional de Coordinador/a del Pla Educatiu d'Entorn, subgrup A2

Objecte
L'objecte d'aquesta convocatòria és el procés de selecció per a la constitució i funcionament d'una borsa de treball de personal laboral temporal, per a la cobertura de les necessitats de personal no permanent, en la categoria professional de Coordinador/a del Pla Educatiu d'Entorn, amb subgrup de classificació professional A2, per al desenvolupament de les tasques de coordinació del Pla Educatiu d'Entorn, en el marc del Pla de Millora d'Oportunitats Educatives del Departament d'Educació, de l'àmbit 4 d'aquest Pla Acció educativa comunitària i oportunitats educatives més enllà de l'escola', mesura 16, Reforç del lideratge i coordinacions dels plans educatius d'entorns'. El procés de selecció es realitzarà pel sistema de concurs oposició lliure.

Denominació
Coordinador/a del Pla Educatiu d'Entorn

Règim jurídic
Laboral

Caràcter
Temporal

Escala

Subescala

Classe

Grup
A2

Número de places convocades
0

Sistema selectiu
Concurs oposició lliure

Requisits
D'acord amb el que disposen les bases de la convocatòria.

Presentació de sol·licituds
Segons convocatòria

Data inici presentació
10/6/2021

Data fi presentació
6/7/2021

Drets examen
26,20

Documentació

Resultats