Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Tortosa

Àrea d'Urbanisme i Obres Públiques

POUM - Pla d'Ordenació Urbanística Municipal

Text refós Tortosa 2007

POUM Documentació escrita


Normes urbanístiques

Informe mediambiental

Catàleg d'edificis i conjunts urbans i rurals