Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Tortosa

Àrea d'Urbanisme i Obres Públiques

Planejament derivat
Projecte urbanització Pla Parcial Temple Sud
Projecte urbanització Pla Parcial Temple Sud