Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Tortosa

Àrea d'Urbanisme i Obres Públiques

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
POUM Modificacions puntuals
24/01/2012 - Acord per l'executivitat dels àmbits de planejament afectats per la inundabilitat
04/02/2014 - MP POUM Pla Parcial Temple Sud