Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Tortosa

Àrea d'Urbanisme i Obres Públiques

Planejament derivat
Pla especial d'autorització urbanística d'infraestructures del projecte de les xarxes de gas i d'abastament d'aigua al Polígon industrial Catalunya Sud
Pla especial d'autorització urbanística d'infraestructures del projecte de les xarxes de gas i d'abastament d'aigua al Polí­gon industrial Catalunya Sud