Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Tortosa

Mobilitat

Autobús

A més a més del servei públic de transport col·lectiu urbà, la ciutat disposa d'una estació central d'autobusos amb línees regulars interurbanes, així com serveis discrecionals a nivell nacional i internacional.