Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Informació economicofinancera

Execució: Grup municipal (Sector Adm. Pública Consolidat) - Exercici 2017


En aquest apartat es proporciona informació del seguiment de l'execució de l'exercici en termes consolidats del Grup municipal sector Administració Pública.

Segons la darrera classificació de la IGAE (27-10-2014), els ens que integren el sector públic local de l'Ajuntament en termes de comptabilitat nacional són els següents:

  • Ajuntament de Tortosa
  • Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa SAM (GESAT)
  • EPEL Hospital i Llars de la Santa Creu de Jesús-Tortosa
  • Tortosa Media SL.
  • Gestió Urbanística Municipal de Tortosa SA (GUMTSA)
  • Tortosa Sport SL

A continuació us relacionem la informació disponible de cada trimestre: