Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Tortosa

Grups polítics

PSC - Partit dels Socialistes de Catalunya
Composició
Nom Càrrec Fitxa
Sr. ENRIC ROIG I MONTAGUT Regidor
Sra. DOLORS BEL I GUERRERO Regidora
Sr. MANEL DE LA VEGA I CARRERA Regidor