Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Tortosa

Borsa de Treball

En aquesta pàgina s'informa sobre les ofertes de treball vigents que convoca l'Ajuntament de Tortosa.

  • • Procés provisió procediment lliure designació lloc treball Director/a Turisme, règim laboral, subgrups A1/A2. -
  • • Procés selecció borsa treball assessor/a jurídic/a, règim funcionarial interí, subgrup A2. -
  • • Borsa de treball:de personal laboral. Bases i convocatòria. Concurs oposició. -
  • • Procés selecció borsa treball administratiu/va, règim funcionarial interí, subgrup C1. -
  • • Procés selecció borsa treball tècnic/a desenvolupament turisme, règim laboral temporal, subgrup A2 -
  • • Procés selecció borsa treball auxiliar administratiu/va, règim funcionarial interí, subgrup C2. -
  • • Procés selecció borsa treball arquitecte/a, règim funcionarial interí, subgrup A1. -
  • • Procés de selecció 4 places agent Policia local, règim funcionarial de carrera, C2. -