Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Borsa de Treball

En aquesta pàgina s'informa sobre les ofertes de treball vigents que convoca l'Ajuntament de Tortosa.

  • • Procés selecció CINC agents Policia local, règim funcionarial de carrera, subgrup C2 -